Насловна страна

О нама

Крајишки бисери

Изворна група Традиција

Правни савети

Фото галерија

Видео галерија

Преузми

Наши пријатељи

Контакт
 
 

24. март 2013.

СТАРОСНА И ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА У РЕПУБЛИЦИ ХРВАТСКОЈ

Крајишници које је ратни вихор довео у Србију сусрећу се са питањем када и како могу остварити право на пензију у Хрватској, имајући у виду да је велики дeо њих на тим просторима остварио одређени радни стаж.

У Хрватској, за разлику од Србије, постоје две врсте старосне пензије: старосна и превремена старосна.

Да би осигураник могао остварити право на старосну или превремену старосну пензију мора испуњавати услов старости и услов стажа.

Право на старосну пензију стиче осигураник када наврши 65 година живота и најмање 15 година пензијског стажа.

Право на превремену старосну пензију стиче осигураник када наврши 60 година живота и 35 година пензијског стажа.

За жене, Законом из 2010. године у Хрватској је уређено прелазно раздобље са повољнијим условима за одлазак у пензију и то раздобље се завршава 2030. године.

Табела 1.
Старосна пензија
(најмање 15 година стажа)
Година Године
живота
  год. мес.
2010. 60 0
2011. 60 3
2012. 60 6
2013. 60 9
2014. 61 0
2015. 61 3
2016. 61 6
2017. 61 9
2018. 62 0
2019. 62 3
2020. 62 6
2021. 62 9
2022. 63 0
2023. 63 3
2024. 63 6
2025. 63 9
2026. 64 0
2027. 64 3
2028. 64 6
2029. 64 9
Табела 2.
Превремена старосна пензија
Година Године
живота
Године
стажа
  год. мес. год. мес.
2010. 55 0 30 0
2011. 55 3 30 3
2012. 55 6 30 6
2013. 55 9 30 9
2014. 56 0 31 0
2015. 56 3 31 3
2016. 56 6 31 6
2017. 56 9 31 9
2018. 57 0 32 0
2019. 57 3 32 3
2020. 57 6 32 6
2021. 57 9 32 9
2022. 58 0 33 0
2023. 58 3 33 3
2024. 58 6 33 6
2025. 58 9 33 9
2026. 59 0 34 0
2027. 59 3 34 3
2028. 59 6 34 6
2029. 59 9 34 9
Извор:
www.mirovinsko.hr

Тако на пример, да би осигураник жена отишла у старосну пензију 2013. године морала би имати 60 година и 9 месеци живота и најмање 15 година стажа (табела 1) а уколико би хтела у превремену старосну пензију мора имати 55 година живота и 30 година и 9 месеци стажа (табела 2).

Да би осигураник мушкарац отишао у старосну пензију 2013. године морао би имати 65 година живота и најмање 15 година стажа а да би отишао у старосну превремену пензију морао би имати 60 година живота и 35 година стажа.

Имајући у виду да Хрватска има склопљен Уговор о социјалном осигурању са Србијом, стажеви се збрајају за испуњење услова за пензију али свака уговорница признаје стаж и одређује висину пензије према дужини стажа и висини плата остварених на њеном подручју.

Поступак остваривања пензија у Хрватској се покреће подношењем захтева надлежној подручној служби Завода за мировинско осигурање. Захтев се може поднети најраније два месеца пре престанка осигурања.

Пре подношења захтева најбоље би било да осигураници путем надлежних служби Завода за мировинско осигурање провере колико стажа осигурања оствареног на подручју Републике Хрватске заиста имају.

Приредила: Ана Радојчић, дипл. правник

 

| Насловна страна | О нама | Крајишки бисери | Изворна група Традиција | Правни савети | Фото галерија | Видео галерија | Преузми | Линкови | Контакт |
Copyright © 2008-2010.  Завичајно удружење Крајишника Никола Тесла.  Сва права задржана.